image

Lắp đặt hệ thống xử lý nước cấp sinh hoạt và nước sản xuất cho Nhà máy gạo Louis Rice

Nhà máy gạo Louis Rice

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Louis Rice

Cung cấp và lắp đặt hệ thống: xử lý nước cấp sinh hoạt và nước cấp sản xuất.

Công suất: Sinh hoạt: 100m3/ ngày.đêm, Sản xuất: 500m3/ ngày.đêm.

Thiết kế, thi công: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thiết Bị Dịch Vụ và Môi Trường Ánh Thủy

Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 14:2008/BTNMT

 

Dự án khác

anhthuytech.vn

© Copyright 2016