image

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (Giai đoạn 2)

Chủ đầu tư: Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Cung cấp và lắp đặt hệ thống, thiết bị: xử lý nước thải.

Công suất: 650m3/ ngày.đêm.

Thiết kế, thi công: Công ty Cổ phần Công Nghệ Thiết Bị Dịch Vụ và Môi Trường Ánh Thủy

Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 14:2008/BTNMT

Dự án khác

anhthuytech.vn

© Copyright 2016