image

Bệnh viện Sản Nhi Long An

Bệnh viện Sản Nhi Long An

Hạng mục xây dựng, thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Sản Nhi Long An.

Vị trí: Long An

Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng LB Việt Nam.

Hệ thống: Hệ thống Xử lý nước thải 

Công suất: 600m3/ngày.đêm

Thi công, lắp đặt: Công ty CP Công nghệ Thiết bị Dịch vụ và Môi trường Ánh Thủy 

Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 14:2008/BTNMT

Dự án khác

anhthuytech.vn

© Copyright 2016