image

CARILLON Apartment

Địa chỉ: 171A Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, TPHCM.

Chủ đầu tư: Ban quản trị Chung cư Carillon.

Hệ thống: Xử lý nước thải

Công suất: 400m3/ngày.đêm.

Bảo trì và vận hành: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thiết Bị Dịch Vụ và Môi Trường Ánh Thủy

Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 14:2008/BTNMT

Dự án khác

anhthuytech.vn

© Copyright 2016