image

Ô nhiễm không khí: Chủ đề Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 18/05/2019

Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày 5 tháng 6 hằng năm làm Ngày Môi Trường Thế Giới từ năm 1972 và giao cho Chương trình Môi trường (UNEP) của Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Nairobi, Kenya tổ chức kỷ niệm sự kiện này.

 

anhthuytech.vn

© Copyright 2016