image

PHÈN KÉP AMONI - (NH4)AL(SO4)2

Mô tả sản phẩm:

- Tên tiếng Anh: Ammonium Alum sulphate.

- Mục đích sử dụng: tạo keo tụ và tạo bông cặn trong nước cấp và nước thải.

- Tính năng: tạo ra quá trình kết tụ các chất rắn lơ lửng và các hạt keo để tạo nên các hạt có kích thước lớn hơn. Nước có chứa các hạt keo mang điện tích, chính điện tích của nó ngăn không cho nó va chạm và kết hợp lại với nhau làm cho dung dịch được giữ ở trạng thái ổn định. Cho PAC vào nước làm cho dung dịch mất tính ổn định và tăng sự kết hợp giữa các hạt tạo nên những bông cặn đủ lớn để có thể loại bỏ bằng cách lọc hay lắng cặn.

Mô tả sản phẩm:

- Tên tiếng Anh: Ammonium Alum sulphate.

- Mục đích sử dụng: tạo keo tụ và tạo bông cặn trong nước cấp và nước thải.

- Tính năng: tạo ra quá trình kết tụ các chất rắn lơ lửng và các hạt keo để tạo nên các hạt có kích thước lớn hơn. Nước có chứa các hạt keo mang điện tích, chính điện tích của nó ngăn không cho nó va chạm và kết hợp lại với nhau làm cho dung dịch được giữ ở trạng thái ổn định. Cho PAC vào nước làm cho dung dịch mất tính ổn định và tăng sự kết hợp giữa các hạt tạo nên những bông cặn đủ lớn để có thể loại bỏ bằng cách lọc hay lắng cặn.

Sản phẩm khác

anhthuytech.vn

© Copyright 2016