image

Khu Dân cư Phú Gia (Nhà Bè)

Địa chỉ: Phú Xuân, Nhà Bè, TPHCM.

Chủ đầu tư: Công Ty CP Thiết kế và Xây dựng AP.

Thiết kế và thi công hệ thống: Xử lý nước thải

Công suất: 565m3/ngày.đêm và 150m3/ngày.đêm.

Thiết kế, thi công: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thiết Bị Dịch Vụ và Môi Trường Ánh Thủy

Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 14:2008/BTNMT

Dự án khác

anhthuytech.vn

© Copyright 2016