image

Chung cư Nhà ở Xã hội Hưng Phát

Chung cư Nhà ở Xã hội Hưng Phát - Green River

Thiết kế, thi công và cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải.

Địa chỉ: 2225 Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, TPHCM.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH 276 Ngọc Long.

Hệ thống: Xử lý nước thải

Công suất: 1200m3/ngày.đêm.

Thiết kế, thi công: Công ty Cổ phần Công Nghệ Thiết Bị Dịch Vụ và Môi Trường Ánh Thủy.

Tiêu chuẩn xả thải: QCVN 14:2008/BTNMT

Dự án khác

anhthuytech.vn

© Copyright 2016