image

CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG AN NINH

- Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế thi công hệ thống Camera; cung cấp các thiết bị phần cứng gồm máy tính chủ, đầu ghi hinh, màn hình và các thiết bị ngoại vi - Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam.

- Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế thi công hệ thống Camera; cung cấp các thiết bị phần cứng gồm máy tính chủ, đầu ghi hinh,màn hình và các thiết bị ngoại vi; tư vấn, đào tạo và hỗ trợ khác - Công ty TNHH NYK Logictics.

- Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế thi công hệ thống Camera; cung cấp các thiết bị phần cứng gồm máy tính chủ, đầu ghi hinh, màn hình và các thiết bị ngoại vi - Công ty TNHH Điện Tử IRISO.

- Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế thi công hệ thống Camera; thi công hệ thống mạng LAN; cung cấp các thiết bị phần cứng gồm máy tính chủ, đầu ghi hinh,màn hình và các thiết bị ngoại vi; tư vấn, đào tạo và hỗ trợ khác - Công ty HITACHI Việt Nam.

- Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế thi công hệ thống Camera - Công ty ACECOOK Việt Nam.

- Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế thi công hệ thống Camera; thi công hệ thống mạng LAN.

- Công Ty Honda Việt Nam.

- Cung cấp giải pháp tổng thể thiết kế thi công hệ thống Camera, thi công hệ thống mạng LAN, Công ty Canon Singapore.

- ...

anhthuytech.vn

© Copyright 2016