image

Thủ tục lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm

Các đối tượng phải xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm

Tất cả các doanh nghệp trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nhu cầu khai thác sử dụng nguồn nước ngầm.

Các cơ sở, doanh nghiệp có sử dụng nước ngầm hoặc công trình khai thác nước ngầm mà chưa đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm.

Lưu ý: Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm trực tiếp tại bộ phận 1 cửa của Sở tài nguyên và môi trường.

Thành phần hồ sơ cần có khi xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm

 • Đơn đề nghị xin gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất (Mẫu số 02-a/GĐNDĐ).
 • Giấy phép đã được cấp.
 • Kết quả phân tích chất lượng nước theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin gia hạn giấy phép.
 • Báo cáo việc đã thực hiện các quy định trong giấy phép được cấp (Mẫu số 02-b/GĐNDĐ).
 • Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).

Luật quy định về hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm

 • Luật Tài nguyên nước ngày 20/5/1998.
 • Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng Tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
 • Thông tư số: 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 49/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Cơ quan tiếp nhận và phê duyệt hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh, quận, huyện.
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
 • Cơ quan phối hợp: Phòng Quản lý Tài nguyên nước – KTTV.

Chú ý: Thời gian giải quyết hồ sơ khi tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm là 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Quy trình thực hiện lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm.

Tiếp nhận hồ sơ :

 • Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”.
 • Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.

Giải quyết hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm

 • Chuyển hồ sơ cho phòng Quản lý Tài nguyên nước – KTTV thẩm định.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, Phòng Quản lý tài nguyên nước – KTTV thông báo bằng văn bản cho chủ xin giấy phép biết để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định (nêu rõ lý do).
 • Trường  hợp hồ sơ hợp lệ: Tiến hành kiểm tra thực địa (hoặc năng lực thực tế); Lập hồ sơ trình Giám đốc Sở ký trình UBND tỉnh. Sau khi Giám đốc Sở ký tờ trình, Bộ phận “Một cửa” trình UBND tỉnh xem xét  gia hạn giấy phép.

Trả kết quả hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác nước ngầm

 • Sau khi nhận được quyết định gia hạn của UBND tỉnh gửi các ngành liên quan.
 • Trả kết quả (quyết định gia hạn khai thác, sử dụng nước dưới đất) và thu lệ phí.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ hoặc có nhu cầu hợp tác, mời quý công ty liên hệ với chuyên viên tư vấn của chúng tôi qua Email: info@anhthuytech.vn hoặc điện thoại (0287) 3000 581 - (0287) 3000 587.

 

anhthuytech.vn

© Copyright 2016

Chat hỗ trợ
Chat ngay