image

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Công ty Cổ phần Công Nghệ Thiết Bị Dịch Vụ Và Môi Trường Ánh Thủy tự hào là đơn vị tư vấn môi trường Uy Tín - Chuyên Nghiệp, là một trong những công ty chuyên viết báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ có bề dày kinh nghiệm. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn một số thủ tục chính để Quý Doanh nghiệp hoàn thành tốt một bản báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm của công ty. Quý Doanh nghiệp cần lưu ý những công việc như sau:

I. Đối tượng cần lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Các dự án đều phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, trừ đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.

II. Căn cứ pháp luật

 • Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 04/12/2020 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, quy định về các trường hợp phải có Giấy phép môi trường.
 • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/01/2022 – Quy định chi tiết 1 số điều luật của Luật bảo vệ Môi trường.
 • Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 10/01/2022 – Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường

III. Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường

     Theo Khoản 1, Điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định:

 • Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.A Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này;
 • Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.B Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

IV. Thời gian nộp báo cáo công tác bảo vệ môi trường

     Theo Khoản 2, Điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định:

 • Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) về các cơ quan trước ngày 05 tháng 01 của năm tiếp theo.
 • Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) về các cơ quan trước ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo.

V. Cơ quan tiếp nhận

Theo Khoản 5, Điều 66, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định: Nộp báo cáo công tác BVMT tới các cơ quan sau:

Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gửi báo cáo công tác BVMT đến các cơ quan sau:

 • Cơ quan cấp Giấy phép môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường
 • Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án đầu tư, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ)
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp (đối với các cơ sở nằm trong khu kinh tế, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp).

VI. Quy trình thực hiện

- Khảo sát, đánh giá sơ bộ về Cơ sở
- Dựa trên công nghệ sản xuất, đánh giá các nguồn ô nhiễm phát sinh như: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại
- Đánh giá chi tiết từng nguồn ô nhiễm và các loại chất thải phát sinh của mỗi nguồn.

- Đo đạc, phân tích mẫu nước thải, khí thải theo Quy chuẩn Việt Nam.
- Dựa trên Quy chuẩn về nước thải, khí thải của Nhà nước, đánh giá kết quả phân tích thực tế tại Cơ sở, nhằm mục đích xác định được chất lượng môi trường hiện hữu.

- Đưa ra biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiện tại tại Cơ sở, và các biện pháp giảm thiểu trong tương lai (nếu có)
- Trình nộp cho Cơ quan thẩm quyền.

VII. Mức xử phạt

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 và khoản 1, 2 Điều 43, Nghị định 45/2022/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

     Vi phạm các quy định về quản lý thông tin về môi trường (kết quả quan trắc) và báo cáo công tác bảo vệ môi trường (BCCTBVMT) sẽ bị xử phạt như sau:

 • Không lập báo cáo, báo cáo không đúng, không nộp báo cáo: Phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng
 • Cản trở quan trắc môi trường: Phạt tiền từ 2.000.000 - 20.000.000 đồng
 • Không lưu giữ kết quả quan trắc môi trường : Phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng
 • Xâm nhập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu về môi trường: Phạt tiền từ 20.000.000 - 80.000.000 đồng
 • Chỉnh sửa, tẩy xóa kết quả quan trắc môi trường: Phạt tiền từ 120.000.000 - 160.000.000 đồng

Mức phạt trên đã được nhân đôi áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp vi phạm theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Nghị định 45/2022/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ hoặc có nhu cầu hợp tác, mời quý công ty liên hệ với chuyên viên tư vấn của chúng tôi qua Email: anhthuytech.vn@gmail.com hoặc điện thoại (0287) 3000 581 - (0287) 3000 587.

anhthuytech.vn

© Copyright 2016